ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การแข่งขัน A-Math ในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2561 ครั้งที่ 16 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา
  วันที่ 17-18 สิงหาคม 2561 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันหมากกระดาน A-Math ในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2561 ครั้งที่ 16
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันหมากกระดาน A-Math
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยในวันที่ 20 สิงหาคม 2561 นางปฏิมา   นรภัทรพิมล
รองผู้อำนวยการ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ได้มอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดี
แก่คณะครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์และนักเรียนที่ได้รับรางวัล

โพสเมื่อ : 20 ส.ค. 2561,10:49   อ่าน 174 ครั้ง