ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561
  วันที่ 17 สิงหาคม 2561 นางปฏิมา   นรภัทรพิมล รองผู้อำนวยการโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 นางเบญญทิพย์   ธิกานนท์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน  
กิจกรรมนี้มีการมอบรางวัลแก่นักเรียนที่ประกวดผลงานทางวิทยาศาสตร์ในช่วงสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์

โพสเมื่อ : 17 ส.ค. 2561,14:49   อ่าน 130 ครั้ง