ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ค่ายภาษาอังกฤษ FUN WITH ENGLISH
  วันที่ 4-5 สิงหาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
จัดกิจกรรม English Camp 2018 โดยมีคณะวิทยากรจาก Global connections ประเทศนิวซีแลนด์
นำอาสาสมัครโครงการ Headspace จำนวน 14 คน ร่วมจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
โดยมีนายทรงพล  เฟื่องฟู รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ประชารัฐธรรมคุณ เป็นประธานในพิธีเปิด มีนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสในอำเภองาวเข้าร่วม
จำนวน 240 คน ภายในกิจกรรมมีวิทยากรพิเศษจากมหาวิทยาลัยพายัพ จ.เชียงใหม่
มาให้ความรู้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

โพสเมื่อ : 06 ส.ค. 2561,16:44   อ่าน 1117 ครั้ง