ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดโรงเรียนและแต่งเทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา
  วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ จัดกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา
ณ วัดโรงเรียนประชารัฐ-ธรรมคุณ โดยมีนายชิงชัย   ทิพย์มณฑา ผู้อำนวยการโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
เป็นประธานในพิธี หลังจากเสร็จพิธีถวายเทียนจำนำพรรษา ได้มีการจัดแต่งเทียนพรรษา
เพื่อนำไปถวายวัดบริเวณใกล้เคียง จำนวน 20 แห่ง

โพสเมื่อ : 27 ก.ค. 2561,14:54   อ่าน 235 ครั้ง