ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
พิธีมอบป้ายโรงเรียนสีเขียว ประจำปี 2560
  วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 นายชิงชัย   ทิพย์มณฑา ผู้อำนวยการโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
รับมอบป้ายโรงเรียนสีเขียวจากนายจิรวัฒน์  ปัญญา รองผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนการศึกษา สพม. เขต 35
ที่ได้รับมอบป้ายจากนางอังคณา  สุขวิบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงานด้านการใช้ไฟฟ้า
และทีมงานห้องเรียนสีเขียว ซึ่งโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณได้รับการประเมินเป็นโรงเรียนสีเขียว
(โรงเรียนต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม) ประจำปี 2560

โพสเมื่อ : 06 ก.ค. 2561,17:41   อ่าน 304 ครั้ง