ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
   วันที่ 27 มิถุนายน 2561 โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ร่วมกับโรงเรียนวิทิตธรรมคุณอุปถัมภ์
ได้ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกล DLIT/DLTV สำหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
ระหว่างโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ กับ โรงเรียนวิทิตธรรมคุณอุปถัมภ์
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลด้วยเทคโนโลยี DLIT/DLTV  ของโรงเรียนวิทิตธรรมคุณอุปถัมภ์
โดยมีพระมหาบุญยิ่ง ฐานิสฺสโร  ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทิตธรรมคุณอุปถัมภ์ และนายทรงพล  เฟื่องฟู
รองผู้อำนวยการโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ร่วมลงนามข้อมตกลงในครั้งนี้

โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 2561,17:17   อ่าน 108 ครั้ง