ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการ PLC ฯลฯ
        วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2561 นายอลงกรณ์  ประสานสุข  รองผู้อำนวยการ สพม. เขต 35 
รักษาราชการแทน ผอ. สพม. เขต 35 
ให้เกียรติประธานในพิธีเปิด “การอบรมเชิงปฏิบัติการ  
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการ PLC และการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ แบบ ว 21/2560”
ให้แก่กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี และคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา

ของโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ณ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทีมงาน สพฐ. 
นายบุญไทย  แสนอุบล ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ สพป. สกลนคร เขต 3 มาให้ความรู้และบรรยายในครั้งนี้


โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 2561,18:27   อ่าน 417 ครั้ง