ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การปฐมนิเทศและอบรมนักเรียนดีตามวิถีประชารัฐฯ ประจำปีการศึกษา 2561
     วันที่ 18 – 19 พฤษภาคม 2561 นายชิงชัย  ทิพย์มณฑา ผู้อำนวยการโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดการปฐมนิเทศและอบรมนักเรียนดีตามวิถีประชารัฐฯ
ประจำปีการศึกษา 2561 ให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.1 ม.4 ปวช.1 และนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2561
เพื่อเข้ารับตัวเป็นศิษย์ของโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 2561,18:01   อ่าน 1816 ครั้ง