ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครองก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
    วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 นายชิงชัย  ทิพย์มณฑา ผู้อำนวยการโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
ประธานในพิธีเปิดการประชุมผู้ปกครอง เพื่อชี้แจงการรับเงินค่าเครื่องแบบ
และรับเงินระดมทรัพยากรจากผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2561
ณ อาคารประชารัฐธรรมคุณเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

โพสเมื่อ : 10 พ.ค. 2561,13:00   อ่าน 423 ครั้ง