ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
คารวะดำหัวขอพรเจ้าคณะจังหวัดลำพูน
    วันที่ 28 เมษายน 2561 นายชิงชัย  ทิพย์มณฑา ผู้อำนวยการโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
พร้อมด้วยนายทรงพล  เฟื่องฟู รองผู้อำนวยการโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ และนายณัฐพล  พันธุ์นิล
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา คารวะดำหัวขอ
พรพระราชปัญญาโมลี
(เจ้าคณะจังหวัดลำพูน/เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร

โพสเมื่อ : 30 เม.ย. 2561,20:43   อ่าน 202 ครั้ง