ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
รดน้ำดำหัวและแสดงความยินดี แด่ ดร.อุดมศักดิ์ ศักดิ์มั่นวงศ์
วันที่ 27 เมษายน 2561 นายชิงชัย  ทิพย์มณฑา ผู้อำนวยการโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
พร้อมด้วยนางสาวนภัสรา  นัดดากุล ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
รดน้ำดำหัวและแสดงความยินดีแด่ ดร.อุดมศักดิ์  ศักดิ์มั่นวงศ์ (ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง/
รองประธานสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย) ที่ท่านได้รับให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานสภาวัฒนธรรม
แห่งประเทศไทย อันเป็นองค์กรสูงสุดของสภาวัฒนธรรมของชาติ
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 ณ โรงแรมแจ๊สโซเทล กรุงเทพมหานคร

โพสเมื่อ : 27 เม.ย. 2561,19:38   อ่าน 166 ครั้ง