ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
มอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561
   วันที่  8 เมษายน 2561 นายชิงชัย  ทิพย์มณฑา ผู้อำนวยการโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
พร้อมด้วยคณะครู กล่าวต้อนรับนักเรียนและผู้ปกครอง โดยมีนายทรงพล  เฟื่องฟู รองผู้อำนวยการ
โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ชี้แจงรายละเอียดการมอบตัวนักเรียนระดับชั้น ม.4 และ ปวช.1
ให้แก่ผู้ปกครองและนักเรียนรับทราบ

โพสเมื่อ : 08 เม.ย. 2561,11:37   อ่าน 150 ครั้ง