ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
รายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ ปวช.1
   วันที่  5 เมษายน 2561 นายทรงพล  เฟื่องฟู รองผู้อำนวยการโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
พร้อมด้วยคณะครู กล่าวต้อนรับนักเรียน โดยมีนายสำราญ  สูงติวงศ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ
ชี้แจงรายละเอียดการมอบตัวนักเรียนระดับชั้น ม.4 และ ปวช.1 ในวันที่ 8 เมษายน 2561 ให้แก่ผู้ปกครอง
และนักเรียนรับทราบ ทั้งนี้มีนักเรียนระดับชั้น ม.4 และ ปวช.1 รับรายงานตัวทั้งสิ้น 178 คน

โพสเมื่อ : 07 เม.ย. 2561,14:13   อ่าน 177 ครั้ง