ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรม PLC ระดับกลุ่มครูที่ปรึกษาระดับชั้น
วันที่ 30 มกราคม 2561 นายชิงชัย   ทิพย์มณฑา ผู้อำนวยการโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
ร่วมกิจกรรม PLC ครูที่ปรึกษาแต่ละระดับชั้น โดยร่วมกัน ทำกิจกรรม PLC ในการแก้ไขปัญหาด้านวินัยและ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียนในระดับชั้น
โพสเมื่อ : 02 ก.พ. 2561,11:08   อ่าน 234 ครั้ง