ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
พิธีสวนสนามและปฏิญาณตน เนื่องในวันสถาปนายุวกาชาดไทย
     วันที่ 24 มกราคม 2561 นายชิงชัย   ทิพย์มณฑา ผู้อำนวยการโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
เป็นประธานในพิธีสวนสนามและปฏิญาณตน เนื่องในวันสถาปนายุวกาชาดไทย
ตรงกับวันที่ 27 มกราคม ของทุกปี โดยมีนางเพ็ญศรี   รุ่งฉัตร
หัวหน้าผู้นำยุวกาชาด กล่าวรายงานและนำยุวกาชาด
ทุกระดับเดินสวนสนาม ณ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 2561,13:41   อ่าน 208 ครั้ง