ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงานกิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา
     วันที่ 22 มกราคม 2561 นายชิงชัย   ทิพย์มณฑา ผู้อำนวยการโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเตรียมความพร้อมแก่แรงงานกิจกรรมแนะแนวอาชีพ
ให้นักเรียน นักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อให้นักเรียน
ชั้น ม.3 ม.6 และ ปวช.3 มีความรู้ทักษะการประกอบอาชีพ
โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 2561,13:37   อ่าน 267 ครั้ง