ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การเปิดงานแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ
วันที่ 8 ธันวาคม 2560 นายสิทธิศักดิ์  แย้มพรายภิรมย์ นายอำเภองาว ประธานในพิธีเปิดงานแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกมัธยมศึกษา กลุ่มจังหวัดลำปาง ในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีนายชิงชัย  ทิพย์มณฑา ผู้อำนวยการโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ คณะครูโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณร่วมพิธีเปิด และเป็นกรรมการตัดสิน
กรรมการคุมสอบการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 2560,17:48   อ่าน 139 ครั้ง