ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ อำเภองาว จังหวัดลำปาง
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 นายชิงชัย  ทิพย์มณฑา ผู้อำนวยการ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ประธานในพิธีเปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 พร้อมด้วยคณะกรรมการ 5 ภาคีเครือข่ายคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาต้อนรับผู้ปกครองนักเรียน
ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณกัมพล ช่วงโชติ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูมอบโล่รางวัลผลงานดีเด่นระดับประเทศ รางวัลทรงคุณค่า (OBEC AWARDS) และรางวัลระดับคุณภาพดีเยี่ยม (ลำดับที่ 1) ประเภทครูผู้สอนสาระวิชาภาษาอังกฤษ โครงการโรงเรียนในฝัน ระดับประเทศ ประจำปี 2560
แด่ครูธนิตา สูงติวงศ์ และคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองทุกห้องได้ทำการเลือกประธานเครือข่ายผู้ปกครอง ซึ่งคุณสุลาวรรณ์ แก้วสุริยะ
ได้รับกาคัดเลือกให้เป็นประธานเครือข่ายผู้ปกครองในครั้งนี้
โพสเมื่อ : 17 พ.ย. 2560,17:00   อ่าน 544 ครั้ง