ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ตัวแทนครูและนักเรียนโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณร่วมเผยแพร่วัฒนธรรมนานาชาติ ณ ประเทศโปแลนด์
นางสาวนภัสรา   นัดดากุล ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์) พร้อมด้วยนางสาวนริศรา   ลิวันโต นักเรียนโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณเป็นตัวแทนเผยแพร่วัฒนธรรมนาฏศิลป์พื้นบ้านนานาชาติ ณ เมืองซาก่อม และเมืองคอวอบอเชค ประเทศโปแลนด์  ณ เมือง Strzegom เมือง Kolobrzeg เป็นตัวแทนประเทศไทย ร่วมเผยแพร่แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและนาฏศิลป์ไทย  ระหว่างวันที่ 7 - 22 สิงหาคม 2560 โดยได้รับคำชื่นชมจากชาวต่างชาติเป็นอย่างดียิ่ง
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2560,09:13   อ่าน 216 ครั้ง