ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ร.ร.ปธ จัดกิจกรรมการฝึกอบรมค่ายผู้นำตามนโยบายการศึกษาฯ
วันที่ 22-23 กรกฎาคม 2560 นายชิงชัย   ทิพย์มณฑา ผู้อำนวยการโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
ประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมค่ายผู้นำตามนโยบายการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
จำนวน 5 กิจกรรม
1. โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข เทิดไท้องค์ราชันย์
2. โครงการโรงเรียนสุจริต
3. โครงการเสริมสร้างทักษะภาวะผู้นำ
4. โครงการห้องเรียนสีขาว
5. โครงการ TO BE NUMBER ONE ต้ายภัยยาเสพติด
โดยนำตัวแทนห้องละ 2 คนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

ขอขอบคุณภาพถ่ายจาก facebook: PRT School Photo Club ชุมนุมถ่ายภาพโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 
 
สามารถดูเพิ่มเติมได้ตามที่อยู่นี้ https://www.facebook.com/prtschoolphotoclub/
โพสเมื่อ : 30 ก.ค. 2560,15:27   อ่าน 351 ครั้ง