ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : ดร.ปฏิมา นรภัทรพิมล
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0884003325
อีเมล์ : patimabee@gmail.com
โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2561,23:13  อ่าน 119 ครั้ง
ชื่อผลงาน : บทความวิจัยวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
รายละเอียดผลงาน
การพัฒนาภาวะผู้นําของคณะกรรมการสภานักเรียน ระดับมัธยมศึกษา กรณีศึกษาโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 113.1 KB

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2561,23:13   อ่าน 119 ครั้ง