ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : ดร.ปฏิมา นรภัทรพิมล
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0884003325
อีเมล์ : patimabee@gmail.com
โพสเมื่อ : 05 พ.ย. 2560,19:51  อ่าน 861 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำของคณะกรรมการสภานักเรียน ระดับมัธยมศึกษา
รายละเอียดผลงาน

คำชี้แจง  ให้ท่านประเมินรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำของคณะกรรมการสภานักเรียน ระดับมัธยมศึกษา โดยประเมินความเป็นไปได้และเป็นประโยชน์จาก "คู่มือการพัฒนาภาวะผู้นำของคณะกรรมการสภานักเรียน ระดับมัธยมศึกษา" (ไฟล์ คู่มือฯ ดาวน์โหลดด้านล่าง)

แบบสอบถาม มีทั้งหมด 3 ตอน ประกอบไปด้วย

ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป

ตอนที่ 2  การประเมินความเป็นไปได้ของรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำของคณะกรรมการสภานักเรียน ระดับมัธยมศึกษา

ตอนที่ 3 การประเมินความเป็นประโยชน์ของรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำของคณะกรรมการสภานักเรียน ระดับมัธยมศึกษา

ผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา สังกัด สพม. 34, 35, 36 และ 37 ประกอบไปด้วย 

1. ผู้อำนวยการสถานศึกษา

2. รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

3. หัวหน้าฝ่ายหรือครูผู้รับผิดชอบงานสภานักเรียน

4. ประธานคณะกรรมการสภานักเรียน 


แบบประเมินความเป็นไปได้และความเป็นประโยชน์ของรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำ ของคณะกรรมการสภานักเรียน ระดับมัธยมศึกษา

คลิกที่นี่  https://goo.gl/tgrcPg
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.13 MB

โพสเมื่อ : 05 พ.ย. 2560,19:51   อ่าน 861 ครั้ง