โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
115 หมู่ 5 ถ.ภาณุรังษี  ตำบลหลวงเหนือ  อำเภองาว จังหวัดลำปาง 52110
เบอร์โทรศัพท์ 054261413
จดหมายข่าว ปธ.
ป.ธ. จัดกิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 01 ก.พ. 66
ป.ธ. จัดพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาด
โพสเมื่อ : 01 ก.พ. 66
ป.ธ. มอบทุน "โครงการทุนเสมอภาค" ภาคเรียนที่ 2/2565
โพสเมื่อ : 01 ก.พ. 66
โครงการ "วัยใส เข้าใจ รู้จักประเมินและเข้าถึงบริการสุขภาพ"
โพสเมื่อ : 01 ก.พ. 66
ป.ธ. จัดค่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 01 ก.พ. 66
ผู้บริหาร ป.ธ. รับรางวัล "พระพฤหัสบดี" ประจำปี 2565
โพสเมื่อ : 01 ก.พ. 66
ครู ป.ธ. รับรางวัลเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี"
โพสเมื่อ : 01 ก.พ. 66
วันครู ครั้งที่ 67 ประจำปี 2566 "ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต"
โพสเมื่อ : 01 ก.พ. 66
ป.ธ. รับการตรวจติดตาม การจัดการเรียนการสอน จาก สพม.ลำปาง ลำพูน
โพสเมื่อ : 11 ม.ค. 66
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2566 และวันเด็กแห่งชาติ
โพสเมื่อ : 31 ธ.ค. 65
เพชรประชารัฐ รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดตราสัญลักษณ์ TO BE NUMBER ONE จังหวัดลำปาง
โพสเมื่อ : 31 ธ.ค. 65
ป.ธ. จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปี 2565
โพสเมื่อ : 31 ธ.ค. 65
เพชรประชารัฐ คว้ารางวัล "งานเปิดกล่องชอล์ก ปีที่ 20" คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โพสเมื่อ : 31 ธ.ค. 65
ป.ธ. มอบเกียรติบัตรนักเรียนแผนการเรียนช่าง ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพช่างอุตสาหกรรม ปี 2565
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 65
ป.ธ. มอบวุฒิบัตรนักเรียนแผนการเรียนช่าง สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนอกระบบ ปี 2565
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 65
ป.ธ. จัดโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 65
ครู ป.ธ. รับรางวัล "คุรุชนคนคุณธรรม" ระดับประเทศ โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2564
โพสเมื่อ : 14 ธ.ค. 65
สภานักเรียน ป.ธ. ร่วมกิจกรรมอบรมต้านภัยยาเสพติด
โพสเมื่อ : 14 ธ.ค. 65
นักเรียน ป.ธ. เข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน
โพสเมื่อ : 14 ธ.ค. 65
ป.ธ. ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565
โพสเมื่อ : 05 ธ.ค. 65