ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คำสั่งโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
คำสั่งเวรรักษาการณ์เดือนกรกฎาคม (อ่าน 425) 31 ก.ค. 60
คำสั่งเวรรักษาการณ์เดือนมิถุนายน (อ่าน 460) 30 พ.ค. 60
คำสั่งเวรรักษาการณ์เดือนเมษายน และ พฤษภาคม (อ่าน 475) 08 เม.ย. 60
คำสั่งแวรรักษาการณ์เดือนมีนาคม 2560 (อ่าน 474) 09 มี.ค. 60
คำสั่งเวรรักษาการณ์เดือนกุมภาพันธ์ 2560 (อ่าน 459) 03 ก.พ. 60
เวรรักษาการณ์ประจำเดือนมกราคม 2560 (อ่าน 475) 06 ม.ค. 60
เวรรักษาการณ์เดือนตุลาคม (อ่าน 511) 28 ก.ย. 59
เวรรักษาการณ์เดือนสิงหาคม (อ่าน 489) 10 ส.ค. 59
เวรรักษาการณ์ เดือนกรกฎาคม (อ่าน 416) 01 ก.ค. 59
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมการส่งเสริมวินัยนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 (อ่าน 489) 12 พ.ค. 59
คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฎิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ เวรกลางคืนและเวรวันหยุดราชการ ประจำเดือนเมษายน ปี 2559 (อ่าน 476) 25 มี.ค. 59
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลาภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 461) 29 ก.พ. 59
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบโดยข้อสอบกลางสพฐสำหรับการสอบปลายปีการศึกษา2558 (อ่าน 610) 16 ก.พ. 59
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอนเสริมเตรียมสอบV-net ระดับชั้นปวช3 ปีการศึกษา2559 (อ่าน 525) 16 ก.พ. 59
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพระราชทานเพลิงศพรองผู้อำนวยการบรรเจิด ขันแก้ว (อ่าน 544) 16 ก.พ. 59
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมงานฤดูหนาวของดีอำเภองาว (อ่าน 490) 16 ก.พ. 59
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานนำนักเรียน-นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนครั้งที่4และงานฤดูหนาว (อ่าน 527) 16 ก.พ. 59
คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฎิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ เวรกลางคืนและเวรวันหยุดราชการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2 (อ่าน 501) 29 ม.ค. 59
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันครู (อ่าน 667) 13 ม.ค. 59
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 468) 04 ม.ค. 59
คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฎิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ เวรกลางคืนและเวรวันหยุดราชการ ประจำเดือนมกราคม ปี 2559 (อ่าน 536) 29 ธ.ค. 58
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2559 (อ่าน 750) 29 ธ.ค. 58
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการงานเลี้ยงรับ-ส่งข้าราชการครูและวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ปี2559 (อ่าน 1156) 29 ธ.ค. 58
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบPre O-net ปีการศึกษา2558 (อ่าน 724) 18 ธ.ค. 58
คำสั่งแต่งตั้งโครงการค่ายแก้ไขผลการเรียนของนักเรียนที่มีปัญหา (อ่าน 555) 18 ธ.ค. 58
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ (อ่าน 573) 18 ธ.ค. 58
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (อ่าน 488) 18 ธ.ค. 58
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันวชิราวุธรำลึก (อ่าน 1068) 18 ธ.ค. 58
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลางงานควบคุมความประพฤติและการมีวินัยของนักเรียน (อ่าน 548) 18 ธ.ค. 58
คำสั่งแต่งตั้งครูผู้สอนรายวิชาต่างๆ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2558 (อ่าน 548) 18 ธ.ค. 58
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประชุมอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำสัปดาห์ (อ่าน 972) 18 ธ.ค. 58
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนการปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2559 (อ่าน 443) 18 ธ.ค. 58
คำสั่ง407/2558 แต่งตั้งให้ปฎิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ เวรกลางคืน และเวรวันหยุดราชการ (อ่าน 467) 24 พ.ย. 58
คำสั่ง384/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันลอยกระทง (อ่าน 2033) 13 พ.ย. 58
คำสั่ง373/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการรับลงทะเบียนและรับเงินโครงการระดมทรัพยากร (อ่าน 572) 13 พ.ย. 58
คำสั่ง396/2558 แต่งตั้งให้ปฎิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ เวรกลางคืน และเวรวันหยุดราชการ (อ่าน 512) 04 พ.ย. 58
คำสั่ง363/2558 แต่งตั้งปฎิบัติหน้าที่เวรประจำวัน (อ่าน 505) 02 พ.ย. 58
คำสั่ง 331/2558 แต่งตั้งครูที่ปรึกษาและหัวหน้าระดับชั้นเรียน (อ่าน 551) 02 พ.ย. 58
คำสั่ง 055/2558 งานเกียรติยศประชารัฐฯ และประชารัฐธรรมคุณคัพ (อ่าน 632) 17 ก.พ. 58
คำสั่ง 050/2558 กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ (อ่าน 968) 09 ก.พ. 58