ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
09 เม.ย. 58 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
08 เม.ย. 58 ประกาศผลสอบรอบ 2
07 เม.ย. 58 สอบคัดเลือกรอบ 2
03 เม.ย. 58 ประกาศผลสอบ ม.4 และปวช.1 และรับสมัครรอบ 2
02 เม.ย. 58 ประกาศผลสอบ ม.1
29 มี.ค. 58 สอบคัดเลือก ม.4 และ ปวช.1
28 มี.ค. 58 สอบคัดเลือก ม.1
24 มี.ค. 58 ถึง 26 มี.ค. 58 ศึกษาดูงาน พัฒนาครูและบุคลากร จ.เพชรบุรีและ จ.สมุทรสาคร
เสื้อสีชมพู (กีฬาสี) กลุ่มบริหารอำนวยการ
20 มี.ค. 58 ถึง 24 มี.ค. 58 รับสมัครนักเรียน ม.1 , ม.4 และปวช.1
ชุดนักเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ
19 ก.พ. 58 งานวันเกียรติยศประชารัฐฯ
งานวันเกียรติยศประชารัฐฯ "การพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน"
เวลา 09.00 - 11.00 น.
ชุดนักเรียน
17 ก.พ. 58 ถึง 19 ก.พ. 58 กีฬาประชารัฐธรรมคุณคัพ ครั้งที่ 3
12 ก.พ. 58 ถึง 19 ก.พ. 58 ง้าวเงินเกมส์
กีฬาหน่วยงานของอำเภองาว  
11 ก.พ. 58 ถึง 13 ม.ค. 58 เข้าค่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
07 ก.พ. 58 ถึง 08 ก.พ. 58 สอบ O-Net ม.6
31 ม.ค. 58 ถึง 01 ก.พ. 58 สอบ O-Net ม.3