ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
31 ม.ค. 58 ถึง 01 ก.พ. 58 สอบ O-Net ม.3
07 ก.พ. 58 ถึง 08 ก.พ. 58 สอบ O-Net ม.6
11 ก.พ. 58 ถึง 13 ม.ค. 58 เข้าค่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
12 ก.พ. 58 ถึง 19 ก.พ. 58 ง้าวเงินเกมส์
กีฬาหน่วยงานของอำเภองาว  
17 ก.พ. 58 ถึง 19 ก.พ. 58 กีฬาประชารัฐธรรมคุณคัพ ครั้งที่ 3
19 ก.พ. 58 งานวันเกียรติยศประชารัฐฯ
งานวันเกียรติยศประชารัฐฯ "การพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน"
เวลา 09.00 - 11.00 น.
ชุดนักเรียน
20 มี.ค. 58 ถึง 24 มี.ค. 58 รับสมัครนักเรียน ม.1 , ม.4 และปวช.1
ชุดนักเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ
24 มี.ค. 58 ถึง 26 มี.ค. 58 ศึกษาดูงาน พัฒนาครูและบุคลากร จ.เพชรบุรีและ จ.สมุทรสาคร
เสื้อสีชมพู (กีฬาสี) กลุ่มบริหารอำนวยการ
28 มี.ค. 58 สอบคัดเลือก ม.1
29 มี.ค. 58 สอบคัดเลือก ม.4 และ ปวช.1
02 เม.ย. 58 ประกาศผลสอบ ม.1
03 เม.ย. 58 ประกาศผลสอบ ม.4 และปวช.1 และรับสมัครรอบ 2
07 เม.ย. 58 สอบคัดเลือกรอบ 2
08 เม.ย. 58 ประกาศผลสอบรอบ 2
09 เม.ย. 58 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน